PUBG: NEW STATE เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว

2021-02-25 ส่งเนื้อหาสปอนเซอร์

PUBG: NEW STATE เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว เตรียมลุยเร็วๆนี้ ทาง LDStore ก็ลงเกมนี้แล้ว 

 

PUBG: NEW STATE เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว

 

ถ้าคุณใช้เวอร์ชั่น 4.0 หรือ 3.0 สำหรับ 32 บิต กดลงทะเบียนจะขึ้นว่า "อุปกรณ์ของคุณไม่รองรับการใช้งานกับรุ่นนี้"

 

PUBG: NEW STATE เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว

 

แล้วต้องการใช้เวอร์ชั่น 4.0 สำหรับ 64 บิต ลองดาวน์โหลดจากที่นี่ก็ได้

 

PUBG: NEW STATE เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว

ดาวน์โหลด PUBG: NEW STATE บน PC

ฮอต

ใหม่