[18 มิ.ย. 64-24 มิ.ย. 64]กิจกรรม Ragnarok X: Next Generation

2021-06-18 ส่งเนื้อหาสปอนเซอร์

Ragnarok X: Next Generation ร่วมมือกับ LDPlayer แล้วทาง LDPlayer จะจัดกิจกรรมสำหรับ Ragnarok X: Next Generation เปิดให้บริการในภูมิภาค SEA แล้ว แชร์ภาพเล่นเกม Ragnarok X: Next Generation ด้วย LDPlayer จะมีโอกาสได้รับรางวัลฟรี

 

[18 มิ.ย. 64-24 มิ.ย. 64]กิจกรรม Ragnarok X: Next Generation

 

เวลากิจกรรม: 18 มิ.ย. 64-24 มิ.ย. 64

 

วิธีเข้าร่วม: (รูปแบบ)แสดงความคิดเห็น#LDPlayer+ภาพ

1. ติดตามเฟซบุ๊ก LDPlayer อย่างเป็นทางการ

2. แชร์โพสต์นี้ไปเฟซบุ๊กคุณ

3. แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับประสบการณ์การเล่นเกม Ragnarok X: Next Generation #LDPlaye + ภาพหน้าจอที่เล่นเกมด้วย LDPlayer

เราจะจับผู้ติดตามแบบสุ่ม ตามความคิดเห็นที่มีคุณภาพสูง ประกาศรายชื่อผู้ชนะในวันที่ 4 ม.ค.

 

รางวัล: google gift card

ครั้งนี้รางวัลมีสองชั้น ตั้งแต่ 18 มิ.ย. 64 ผู้ติดตามมี 9938 คน(กิจกรรมเริ่มต้น) ถึง 24 มิ.ย. 64 (กิจกรรมสิ้นสุด)

----- ถ้าผู้ติดตามสำหรับเฟสทางการ LDPlayer เพิ่มขึ้นถึง 10038(+100)

ทีมงานเรามอบให้รางวัลตามต่อไปนี้

google gift card 300TH *8

----- ถ้าผู้ติดตามสำหรับเฟสทางการ LDPlayer เพิ่มขึ้นถึง 10138(+200)

ทีมงานเรามอบให้รางวัลตามต่อไปนี้

google gift card 500TH *8

(ถ้าถึงวันสิ้นสุด ผู้ติดตามยังไม่ตรงตามข้อกำหนดขั้นต่ำดังกล่าว จำนวนรางวัลจะลดลงครึ่งหนึ่ง)

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

- ผู้เล่นที่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ในการรับของรางวัล

- ทีมงาน LDPlayer ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ได้รับรางวัล นำของรางวัลมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นใด และห้ามมิให้ผู้ได้รับรางวัลนำของรางวัลดังกล่าวไปจำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือกระทำการอื่นใดในเชิงพาณิชย์ทุกกรณี

- ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้แก่ผู้อื่นได้

- หากทีมงานตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม ทีมงานจะดำเนินการด้วยโทษสูงสุดและตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ในทันที ซึ่งรวมถึงการไม่ได้รับของรางวัลใดๆ ด้วย

- ทีมงาน LDPlayer ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งหลักเกณฑ์ของกิจกรรมนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- หากมีปัญหา หรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้น อันเป็นความผิดที่เกิดจากตัวผู้เล่นเอง และส่งผลให้ผู้เล่นไม่สามารถรับของรางวัลได้ ทีมงาน LDPlayer ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกรางวัลชิ้นใหม่ให้

- การพิจารณาและการตัดสินของทีมงาน ถือเป็นที่สิ้นสุด

ดาวน์โหลด Ragnarok X: Next Generation บน PC

ฮอต คู่มือ Ragnarok X: Next Generation เพิ่มเติม

ใหม่