라그나로크M: ETERNAL LOVE

GRAVITY Co., Ltd.
อัปเดตล่าสุด: 2021-08-27 เวอร์ชันปัจจุบัน: 1.0.70
ดาวน์โหลด  라그나로크M: ETERNAL LOVE  บน PC

เล่น 라그나로크M: ETERNAL LOVE บน PC ด้วย LDPlayer

▶라그나로크M : 환상의 섬 업데이트◀
같지만 또 다른 세계, 모바일 MMORPG [라그나로크M : 환상의 섬]

- 화력을 통한 승리! 신규 클래스 '건슬링거' 출격!
- 환상의 불꽃 축제가 열린다! 신규 지역 '코모도' 등장!
- 모험을 통해 고대 장비를 획득하라! 신규 던전 '폰페이 박물섬' 오픈!


◆영원한 사랑의 라그나로크M
그리운 추억이 가득한 그곳
상상이 현실이 되는 미드가르드 대륙으로 여러분을 초대합니다.
귀여운 3D 캐릭터와 기상 시스템으로 한층 더 실감 나는 게임 플레이가 가능해졌어요.
모험가들의 호기심을 자극할 방대한 모험 콘텐츠!
절로 그뤠잇을 외치게 만드는 빵빵한 이벤트! 이제 모든 준비는 끝~
진짜 모험을 시작할 시간 라그나로크M 과 함께하세요.

◆언제 어디서나 나의 모험을 기록하세요
광활한 대륙에서 펼쳐지는 환상의 모험!
당신이 만나는 모든 풍경과 경험, 작은 에피소드까지도 기록되는 모험 수첩!
동료들과 당신의 모험을 사진으로 남기고 SNS에 공유하세요.
포토제닉한 멋진 순간들을 영원히 간직하세요~

◆코스튬으로 나만의 스타일을 완성하세요
같은 장비 아이템, 똑같은 캐릭터는 이제 바이바이~!!
다양한 신규 코스튬 아이템으로 나만의 개성 있는 스타일을 뽐내세요.
훔치고 싶은 당신의 패션 센스! 미칠듯한 존재감을 표현하세요~
지금 바로 라그나로크M 에서 경험하실 수 있습니다.

◆모험 길을 함께할 나만의 동료
라그나로크 속 흥미로운 모험 길.
강한 상대와 마주쳤을 때 당황하지 마세요.
귀여운 큐펫과 냥이 용병단이 있으니까요!
큐펫과 친밀해질수록 더욱 강해지고, 더 귀여워질 거예요!
귀여운 냥이 용병단은 훌륭한 조력자가 될 거예요!

◆즐거움이 넘치는 게임 속 커뮤니티
특별한 라그나로크M 의 길드 시스템을 만날 시간!
길드 아지트에서 길드 버프를 받고 파워 업↑
동료 모험가들과 흥미진진한 던전 공략은 기본
모험과 우정 그리고 보상까지 세 마리를 토끼를 한번~
다양한 고퀄리티 이모티콘은 채팅의 즐거움이 더해줄 거에요.
모험이 계속될 수록 더욱더 다양한 감정 표현을 할 수 있어요.

***************************************************
본 게임은 태블릿PC에서도 즐길 수 있습니다.
***************************************************

■라그나로크M 공식 게임 커뮤니티
https://community.gnjoy.com/ROM
공식적인 이벤트 진행 및 안내는 공식 커뮤니티를 통해 확인하실 수 있습니다.

[라그나로크 M 접근권한 안내]
▶ 앱 이용 시 아래와 같은 접근 권한을 요청 합니다.
[필수적 접근권한]
저장공간 : 게임 데이터 읽기 및 저장에 사용합니다.
[선택적 접근권한]
마이크 : 플레이 동영상 녹화에 사용합니다.
카메라 : 게임 내 카메라 기능에 사용합니다.

▶ 접근권한 철회방법
- 운영체제 6.0 이상 : 설정 > 어플리케이션 관리자 > 앱 선택 > 권한 > 접근권한 철회 가능
- 운영체제 6.0 미만 : 운영체제를 업그레이드하여 접근권한을 철회하거나 앱을 삭제
※ 앱이 개별 동의 기능을 제공하지 않을 수 있으며, 위의 방법으로 접근 권한을 철회할 수 있습니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
■ 상품 정보 및 이용 조건 안내 ■
※ 유료아이템 구매 시 별도의 요금이 부과됩니다.
- 공급자 : (주)그라비티 대표이사 박현철
- 이용조건 및 기간 : 게임 내 별도 고지된 내용에 따름
(사용기간이 표시되지 않은 경우, 서비스의 종료일까지를 사용기간으로 간주)
- 결제금액 및 방법 : 상품 별 별도 고지된 결제금액 및 결제방법에 따름
(외화 결제 시 환율 및 수수료 등으로 인해 실제 청구금액과 다를 수 있음)
- 상품지급방식 : 게임 내 구매 캐릭터 [메일] 함으로 즉시 지급
- 고객센터 : 02-1588-9897 (평일 오전10시~오후5시 (점심시간 12:30~13:30))
- 주소: 서울시 마포구 월드컵북로 396 (상암동, 누리꿈스퀘어연구개발타워 15층)
- 사업자 번호 : 201-81-56197
- 통신판매업 번호 : 제2008-서울마포-0207호
----------------------------------------------------------------------------------------------------
▶ 개인정보처리방침 바로가기 http://rule.gnjoy.com/support/termsmobile/popupPrivacy.asp
▶ 이용약관 바로가기 http://rule.gnjoy.com/support/termsmobile/popupTerms.asp

개발자 연락처 : 02-1588-9897
서울시 마포구 월드컵북로 396 (상암동, 누리꿈스퀘어연구개발타워 15층)
사업자 번호 : 201-81-56197
통신판매업 번호 : 제2008-서울마포-0207호
----
개발자 연락처 :
+82215889897
อ่านเพิ่มเติม

เพิ่มพลังให้ประสบการณ์การเล่นเกมของคุณด้วย LDPlayer

เวอร์ชั่น PC 라그나로크M: ETERNAL LOVE คืออะไร

อ่านเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมจำลอง LDPlayer ปลอดภัยไหม

อ่านเพิ่มเติม

สามารถเล่น 라그나로크M: ETERNAL LOVE ในคอมพิวเตอร์โดยไม่ใช้โปรแกรมจำลอง Android ได้หรือไม่

อ่านเพิ่มเติม

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับเล่น 라그나로크M: ETERNAL LOVE เวอร์ชั่นคอมพิวเตอร์

อ่านเพิ่มเติม

วิธีดาวน์โหลดและเล่น 라그나로크M: ETERNAL LOVE บน PC

อ่านเพิ่มเติม
เพิ่มเติมจาก GRAVITY Co., Ltd.
คล้ายกันกับ 라그나로크M: ETERNAL LOVE อ่านเพิ่มเติม
เกมใหม่ล่าสุด
มือถือแอนดรอยด์ออนไลน์ - แพลตฟอร์มโฮสติ้งบริการคลาวด์ 24 ชม.
เพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
เกี่ยวกับเกมนี้
แนะนำฟังก์ชั่น
Q&A