Crash Fever

WonderPlanet Inc.
อัปเดตล่าสุด: 2021-10-24 เวอร์ชันปัจจุบัน: 6.3.2.10
ดาวน์โหลด  Crash Fever  บน PC

เล่น Crash Fever บน PC ด้วย LDPlayer

P

เล่นแล้ว crash บ่อย ไม่ต้องตกใจ มันคือเกมCrash feverอยุ่แล้ว....(มุขนะ) เล่นมัลติ อย่าแตกพาเนล กดสกิลหรือกดCpเยอะ สเตตมันสแตคจนแครชหลุดทุกที ส่วนคำแนะนำมือใหม่ เวลากดตุ้หาตัวแบกเริ่มต้น เลือกตัวคอส65ที่อบิลิตี้แรก ทำได้3อย่างขึ้นไป(กดดาเมจได้1อบิ ที่เหลือเอาไรก้ได้ กดขยะ ไวรัสแนะนำ กันแฮคกดฟองไว้รองลงมา) มันลงได้หลายที่กว่าตัวสองอบิ นอกนั้นช่างมัน รอกดได้เอา สายฟรีเก็บโพ ไว้กดตุ้ที่มีตัวสามอบิที่บอกพอ นอกนั้นข้ามไป ปล.การันตีขั้นต่ำ 9750โพ ถ้าตังโหด การันตี14750โพ (กดตุ้ได้เศษมาแลกนะ)

Z

ตัวเกมจริงๆถือว่าค่อนข้างดี แต่ปัญหาหลักเลยคือเกมค้างและหลุดบ่อยมาก

C

รู้สึกว่าช่วงหลังๆที่มีEventเพิ่มเข้ามาแล้วระบบเกมรู้สึกว่ามันค่อนข้างมีปัญหา(เน็ตก็แรงเครื่องก็ดี)ยิ่งเวลาจะลงด่านหรือสุ่มกาชาตัวเกมส์จะค้างที่ Loding และเป็นแบบนี้ยาวเลยทั้งๆที่เน็ตก็ไม่มีปัญหาอะไร ซึ่งผมอยากจะให้ช่วยแก้ปัญหานี้ด้วยเพราะแถบจะไม่ได้ลงด่านหรือได้เล่นเลยด้วยซ้ำ สิ่งมันรู้สึกแย่มาก

เตรียมนิ้วของคุณให ้พร้อม แล ้วออกผจญภัยไปในโลกแห่งอลิชเพื่อหยุดราชนิผี คลุ้มคลั่ง ู้ กันเถอะ !
กับสดุ ยอดเกมพัซเซลิ RPG กราฟฟิกสดใสรปู แบบใหม่ ทเี่ พยี งแคแ่ ตะก็สามารถท าลายพาเนลสี
ต่าง ๆ ต่อเนื่องได ้ทันที ! การันตคี วามมันสค์ วามฮติ ตดิ ลมบนดว้ยยอดดาวนโ์ หลดถลม่ ทลายทั่ว
โลกมากกว่า 11 ล ้านคน !

• พัซเซลิ RPG ที่เล่นง่ายที่สุด ! ไม่ต ้องลาก ! ไม่ต ้องเลื่อน ! แคแ่ ตะก็พาแนลสตี า่ ง ๆ ก็
ระเบิดพาเนลต่อเนื่องได ้ทันที !
• ตัวละครเท่ ๆ เพียบ ! ผสมผสานแครชสกิลอันหลากหลายเข ้าด ้วยกัน สร้างคอมโบสุดโหด
ถลม่ ศัตรู!
• โหมดฟีเวอรส์ ดุ มันส์! โชว์ความพรวิ้ของนวิ้ มอื คณุ ในชว่ งเวลาโบนัสพเิศษ ! ระดมแตะ แตะ
แตะ ระเบิดพาเนลรัว ๆ ให ้ถึง 200 คอมโบกันไปเลย !
• กราฟฟิกสุดเจ๋ง ! มที ัง้ อนเิมชนั่ และเอฟเฟกตส์ ดุ ตระการตา ผจญภัยไปในโลกเสมอื นสดุ “ป๊
อป” ที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร !
• มันสข์ นึ้ เป็น 4 เท่า กับโหมดเล่นพร้อมกันหลายคน ! บกุ ตะลยุ ไปพรอ้ มกับเพอื่ นเพอื่ พชิ ติ
ภารกิจสุดท้าทายร่วมกัน

อย่าพลาด ! เริ่มเล่นตอนนี้รับฟรี “โพลีกอน” ไปใชเ้ปิดกาชาเพื่อหาตัวละครสุดแกร่งได ้ทันที! พบ
กับกิจกรรมดี ๆ และข ้อมูลเกมแครชฟีเวอร์อีกเพียบได ้ที่ https://www.facebook.com/CrashFeverTH/

------
Android คุณสมบัติต่อไปนี้จะใช้เพื่อให้จับหน้าจอจะถูกส่งไปยังทีมสนับสนุนผ่านทางเครื่องมือการสนับสนุนผู้ใช้
• READ_EXTERNAL_STORAGE
• WRITE_EXTERNAL_STORAGE
อ่านเพิ่มเติม

เพิ่มพลังให้ประสบการณ์การเล่นเกมของคุณด้วย LDPlayer

เวอร์ชั่น PC Crash Fever คืออะไร

อ่านเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมจำลอง LDPlayer ปลอดภัยไหม

อ่านเพิ่มเติม

สามารถเล่น Crash Fever ในคอมพิวเตอร์โดยไม่ใช้โปรแกรมจำลอง Android ได้หรือไม่

อ่านเพิ่มเติม

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับเล่น Crash Fever เวอร์ชั่นคอมพิวเตอร์

อ่านเพิ่มเติม

วิธีดาวน์โหลดและเล่น Crash Fever บน PC

อ่านเพิ่มเติม
เพิ่มเติมจาก WonderPlanet Inc.
คล้ายกันกับ Crash Fever อ่านเพิ่มเติม
เกมใหม่ล่าสุด
มือถือแอนดรอยด์ออนไลน์ - แพลตฟอร์มโฮสติ้งบริการคลาวด์ 24 ชม.
เพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
เกี่ยวกับเกมนี้
แนะนำฟังก์ชั่น
Q&A