ดาวน์โหลด Crash Fever บน
PC ด้วย LDPlayer

Crash Fever

Crash Fever

ปริศนา

อัปเดตล่าสุด: 2020-01-31

ขนาด: 99MB

ดาวน์โหลด

รายละเอียดของเกม

เตรียมนิ้วของคุณให ้พร้อม แล ้วออกผจญภัยไปในโลกแห่งอลิชเพื่อหยุดราชนิผี คลุ้มคลั่ง ู้ กันเถอะ !
กับสดุ ยอดเกมพัซเซลิ RPG กราฟฟิกสดใสรปู แบบใหม่ ทเี่ พยี งแคแ่ ตะก็สามารถท าลายพาเนลสี
ต่าง ๆ ต่อเนื่องได ้ทันที ! การันตคี วามมันสค์ วามฮติ ตดิ ลมบนดว้ยยอดดาวนโ์ หลดถลม่ ทลายทั่ว
โลกมากกว่า 7 ล ้านคน !

• พัซเซลิ RPG ที่เล่นง่ายที่สุด ! ไม่ต ้องลาก ! ไม่ต ้องเลื่อน ! แคแ่ ตะก็พาแนลสตี า่ ง ๆ ก็
ระเบิดพาเนลต่อเนื่องได ้ทันที !
• ตัวละครเท่ ๆ เพียบ ! ผสมผสานแครชสกิลอันหลากหลายเข ้าด ้วยกัน สร้างคอมโบสุดโหด
ถลม่ ศัตรู!
• โหมดฟีเวอรส์ ดุ มันส์! โชว์ความพรวิ้ของนวิ้ มอื คณุ ในชว่ งเวลาโบนัสพเิศษ ! ระดมแตะ แตะ
แตะ ระเบิดพาเนลรัว ๆ ให ้ถึง 200 คอมโบกันไปเลย !
• กราฟฟิกสุดเจ๋ง ! มที ัง้ อนเิมชนั่ และเอฟเฟกตส์ ดุ ตระการตา ผจญภัยไปในโลกเสมอื นสดุ “ป๊
อป” ที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร !
• มันสข์ นึ้ เป็น 4 เท่า กับโหมดเล่นพร้อมกันหลายคน ! บกุ ตะลยุ ไปพรอ้ มกับเพอื่ นเพอื่ พชิ ติ
ภารกิจสุดท้าทายร่วมกัน

วิดีโอและรูปภาพของเกม

วิธีเล่น Crash Fever บน PC

 • 1ดาวน์โหลด LDPlayer ติดตั้งบนเดสก์ท็อปของคุณ

  ดาวน์โหลด LDPlayer ติดตั้งบนเดสก์ท็อปของคุณ

 • 2เรียกใช้ติดตั้งโปรแกรมและดำเนินการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์

  เรียกใช้ติดตั้งโปรแกรมและดำเนินการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์

 • 3ค้นหา Crash Fever บนแถบค้นหา

  ค้นหา Crash Fever บนแถบค้นหา

 • 4ติดตั้งเกมจาก LD Store (หรือ Google Play)

  ติดตั้งเกมจาก LD Store (หรือ Google Play)

 • 5เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น แล้วคลิกที่ไอคอนเพื่อเปิดเกม

  เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น แล้วคลิกที่ไอคอนเพื่อเปิดเกม

 • 6สนุกกับการเล่น Crash Fever บนพีซีของคุณด้วย LDPlayer

  สนุกกับการเล่น Crash Fever บนพีซีของคุณด้วย LDPlayer

ทำไมเล่นเกม Crash Fever
ต้องใช้ LDPlayer

การทำแผนที่คีย์

การทำแผนที่คีย์

ปรับปรุงประสบการณ์การเล่นเกมของคุณด้วยการควบคุมเมาส์และคีย์บอร์ด

เรียนรู้วิธีการ
หลายอินสแตนซ์

หลายอินสแตนซ์

สร้างหลายอินสแตนซ์เพื่อเล่นเกมหลายเกมบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว

เรียนรู้วิธีการ
มาโครที่กำหนดเอง

มาโครที่กำหนดเอง

ใช้เครื่องมือพิเศษเพื่อสร้างสคริปต์ของคุณเองและช่วยในเกมของคุณ

เรียนรู้วิธีการ
ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

ไม่มีความล่าช้าในการรันเกม Android ที่มีความต้องการสูงบน PC ที่ทรงพลังของคุณ

เรียนรู้วิธีการ
กราฟิกที่สูงขึ้น

กราฟิกที่สูงขึ้น

เล่นเกมมือถือที่โดดเด่นด้วยคุณภาพกราฟิกที่สูงขึ้นและหน้าจอที่ใหญ่ขึ้น

เรียนรู้วิธีการ
การออกแบบที่ชาญฉลาด

การออกแบบที่ชาญฉลาด

เริ่มต้นง่ายๆด้วย LDPlayer ที่มีน้ำหนักเบาของคุณเอง

เรียนรู้วิธีการ

เกม Android ที่แนะนำให้เล่นบนพีซี

บล็อกเด่นเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้น

พร้อมที่จะเล่นเกม Crash Fever บน PC ?

ดาวน์โหลด LDPlayer
toTop