หน้าหลัก การติดตั้งและเริ่มต้น แก้ไขปัญหา Error:g_bGuestPoweroff fastpipeapi.cpp: 1161/1153

หากคุณกำลังใช้ LDPlayer บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 8 หรือ Windows 10 และรหัสข้อผิดพลาด: g_bGuestPoweroff fastpipeapi.cpp: 1161/1153 ปรากฏขึ้นระหว่างการโหลดซอฟต์แวร์ คุณจะไม่สามารถเปิดอุปกรณ์ Android เสมือนและหยุดที่ 50 % แต่ไม่ต้องกังวล บทแนะนำนี้จะช่วยคุณแก้ไขข้อผิดพลาด g_bGuestPoweroff

แก้ไขปัญหา Error:g_bGuestPoweroff fastpipeapi.cpp: 1161/1153

หากปกติคุณเปิด LDPlayer ไปไม่ได้ บอกว่าคุณไม่ได้เปิดใช้งาน Virtualization Technology (VT) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องเสมือนอย่างมาก สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดใช้งาน VT บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 

อย่างไรก็ตาม ข้อผิดพลาดของ g_bGuestPoweroff อาจปรากฏขึ้นหลังจากที่คุณเปิดใช้งาน VT ข้อผิดพลาดอาจเกิดจากความขัดแย้งระหว่างตัวจำลองและเซิร์ฟเวอร์ Windows Virtualization - Hyper-v  Virtual Machine Platform Windows Sandbox และ Windows Hypervisor Platform การเปิดฟีเจอร์ Windows เหล่านั้นจะป้องกัน LDPlayer จากการใช้ VT ดังนั้น คุณต้องปิดตัวลง

 

โซลูชันเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด g_bGuestPoweroff fastpipeapi.cpp: 1161/1153

 

ขั้นตอนที่ 1: เปิด Windows Features

แก้ไขปัญหา Error:g_bGuestPoweroff fastpipeapi.cpp: 1161/1153

 

ขั้นตอนที่ 2 ปิดใช้งาน Hyper-V

แก้ไขปัญหา Error:g_bGuestPoweroff fastpipeapi.cpp: 1161/1153

 

ขั้นตอนที่ 3 ปิดใช้งาน Virtual Machine Platform

แก้ไขปัญหา Error:g_bGuestPoweroff fastpipeapi.cpp: 1161/1153

 

ขั้นตอน 4. ปิดการใช้งาน Windows Hypervisor Platform

แก้ไขปัญหา Error:g_bGuestPoweroff fastpipeapi.cpp: 1161/1153

 

ขั้นตอนที่ 5 ปิดการใช้งาน Windows Sandbox

แก้ไขปัญหา Error:g_bGuestPoweroff fastpipeapi.cpp: 1161/1153

 

ขั้นตอนที่ 6 เรียกใช้พรอมต์คำสั่งในฐานะผู้ดูแล / Run a command prompt as  administrator

แก้ไขปัญหา Error:g_bGuestPoweroff fastpipeapi.cpp: 1161/1153

 

ขั้นตอนที่ 7 เปิดและคัดลอกรหัส: bcdedit /set hypervisorlaunchtype off วางใน แล้วกด enter ถ้าแสดงสำเร็จก็ได้แล้ว

แก้ไขปัญหา Error:g_bGuestPoweroff fastpipeapi.cpp: 1161/1153

 

ขั้นตอนที่ 8 ไปที่ Windows Security และคลิก Core isolation details จาก Device security

แก้ไขปัญหา Error:g_bGuestPoweroff fastpipeapi.cpp: 1161/1153

 

ขั้นตอนที่ 9 ปิด Memory integrity และรีสตาร์ทพีซีของคุณเพื่อใช้การเปลี่ยนแปลง

แก้ไขปัญหา Error:g_bGuestPoweroff fastpipeapi.cpp: 1161/1153

 

หวังว่าโซลูชันข้างต้นจะช่วยคุณแก้ไขข้อผิดพลาด g_bGuestPoweroff fastpipeapi.cpp: 1161/1153 หากคุณมีปัญหาอื่น ๆ เกี่ยวกับ LDPlayer โปรดติดต่อเราที่ FB