สนับสนุน เปิดใช้งาน VT
เปิดใช้งาน VT (Virtualization Technology) อย่างไร
เมื่อคอมพิวเตอร์เปิด VT โปรแรกมจำลองจะทำงานเร็วขึ้น 10 เท่า
วิธีเปิดใช้งาน VT สำหรับคอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค) Asus
อธิบายวิธีการตั้งค่า BIOS ของเปิด VT สำหรับคอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค) Asus อย่างรายละเดียด
วิธีเปิดใช้งาน VT สำหรับคอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค) Gigabyte
อธิบายวิธีการตั้งค่า BIOS ของเปิด VT สำหรับคอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค) Gigabyte อย่างรายละเดียด
วิธีเปิดใช้งาน VT สำหรับคอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค) HP
อธิบายวิธีการตั้งค่า BIOS ของเปิด VT สำหรับคอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค) HP อย่างรายละเดียด
วิธีเปิดใช้งาน VT สำหรับคอมพิวเตอร์ MSI
อธิบายวิธีการตั้งค่า BIOS ของเปิด VT สำหรับคอมพิวเตอร์ MSI อย่างรายละเดียด
วิธีเปิดใช้งาน VT สำหรับคอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค) Lenovo
อธิบายวิธีการตั้งค่า BIOS ของเปิด VT สำหรับคอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค) Lenovo อย่างรายละเดียด
วิธีเปิดใช้งาน VT สำหรับคอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค) DELL
อธิบายวิธีการตั้งค่า BIOS ของเปิด VT สำหรับคอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค) DELL อย่างรายละเดียด
ความปลอดภัยของเปิด VT บน LDPlayer
VT คืออะไร และการเปิด VTจะมีผลเสียต่อคอมพิวเตอร์ไหม
วิธีแก้ไขเมื่อเปิดใช้งาน VT แล้ว แต่ LDPlayer ตรวจว่าไม่ได้เปิด
วิธีเเก้ไขปัญหาเปิดใช้งาน VT แล้ว แต่โปรเเกรมจำลอง LDPlayer ตรวจว่าไม่ได้เปิด
วิธีเข้าสู่ระบบ BIOS
อธิบายรายละเอียดวิธีการยกเลิกฟังก์ชันเริ่มต้นอย่างรวดเร็วของคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยเข้าสู่ระบบ BIOS