การใช้ VT หรือข้อดีของ VT คือโปรแกรมจำลอง Android สามารถรับทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อเรียกใช้เกม เพื่อเล่นเกมคุณสามารถคิดว่า โปรแกรมจำลองAndroid ต้องเป็น VT ที่นี่เพื่อแยกความแตกต่าง

 

หาก CPU เป็น Intel--Virtualization Technology คือ VT

หาก CPU เป็น AMD--Virtualization Technology คือ SVM

SVM ชื่อเต็มคือ Secure Virtual Machine mode

 

บทความนี้ส่วนใหญ่พูดคุยเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่า BIOS สำหรับคอมพิวเตอร์ Lenovo และโน้ตบุ๊ก Lenovo เพื่อเปิด VT ตามรุ่นคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่ใช้ในตลาด มันถูกแบ่งคร่าวๆเป็นสามขั้นตอน

 

วิธีการตั้งค่า BIOS ของเปิด VT สำหรับเมนบอร์ด Lenovo Yangtian S780 

 

1.รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ หลังจากหน้าจอสว่างขึ้น กดปุ่มที่ปรากฏบนหน้าจอ กดปุ่ม "F1" หรือ "F2" หรือ "Del" เรื่อยๆ และโน้ตบุ๊กจะกดปุ่ม "Fn+F2" หรือ "Del" เพื่อเข้าสู่หน้า BIOS

 

 วิธีการตั้งค่า BIOS ของเปิด VT สำหรับคอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค) Lenovo

 

2. หลังจากเข้าสู่หน้า BIOS ให้กด←→ปุ่มลูกศรหรือเมาส์ เลือก "Advanced"——"CPU Setup" (บางรุ่นไม่มี)  —— "Intel(R) Virtualization Technology" และเปลี่ยน "Disabled" เป็น "Enabled"

 

วิธีการตั้งค่า BIOS ของเปิด VT สำหรับคอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค) Lenovo

 

วิธีการตั้งค่า BIOS ของเปิด VT สำหรับคอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค) Lenovo

 

วิธีการตั้งค่า BIOS ของเปิด VT สำหรับคอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค) Lenovo

 

3.กด "F10" โน้ตบุ๊กกด "Fn+F10" เลือก Yes ในพรอมต์ป๊อปอัพ บันทึกการตั้งค่าและออกจากการตั้งค่า BIOS

 

หากคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ AMD CPU หลังจากเข้าสู่หน้า BIOS ให้ค้นหา "Configuration" —— "SVM Support" และเปลี่ยน "Disabled" เป็น "Enabled" กด "F10" / "Fn+F10" / "F4" บันทึกการตั้งค่าและออกจากการตั้งค่า BIOS

 

วิธีการตั้งค่า BIOS ของเปิด VT สำหรับโน๊ตบุ๊ค Lenovo y471a

 

1.รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ หลังจากหน้าจอสว่างขึ้น กดปุ่มที่ปรากฏบนหน้าจอ กดปุ่ม "F1" หรือ "F2" หรือ "Del" เรื่อยๆ และโน้ตบุ๊กจะกดปุ่ม "Fn+F2" หรือ "Del" เพื่อเข้าสู่หน้า BIOS

 

วิธีการตั้งค่า BIOS ของเปิด VT สำหรับคอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค) Lenovo

 

2. หลังจากเข้าสู่หน้า BIOS ให้กด←→ปุ่มลูกศรหรือเมาส์ เลือก "configuration"——"Intel(R) Virtualization Technology"  และเปลี่ยน "Disabled" เป็น "Enabled"

 

วิธีการตั้งค่า BIOS ของเปิด VT สำหรับคอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค) Lenovo

 

วิธีการตั้งค่า BIOS ของเปิด VT สำหรับคอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค) Lenovo

 

3.กด "F10" โน้ตบุ๊กกด "Fn+F10" เลือก Yes ในพรอมต์ป๊อปอัพ บันทึกการตั้งค่าและออกจากการตั้งค่า BIOS

 

หากคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ AMD CPU หลังจากเข้าสู่หน้า BIOS ให้ค้นหา "Configuration" —— "SVM Support" และเปลี่ยน "Disabled" เป็น "Enabled" กด "F10" / "Fn+F10" / "F4" บันทึกการตั้งค่าและออกจากการตั้งค่า BIOS

 

วิธีการตั้งค่า BIOS ของเปิด VT สำหรับ Lenovo ThinkPad

 

1.รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ หลังจากหน้าจอสว่างขึ้น กดปุ่มที่ปรากฏบนหน้าจอ กดปุ่ม "F2" หรือ "Del" เรื่อยๆ และโน้ตบุ๊กจะกดปุ่ม "Fn+F2" เพื่อเข้าสู่หน้า BIOS

 

2. หลังจากเข้าสู่หน้า BIOS กดปุ่ม "tab" แล้วกด "Application menu" เลือก "setup"  แล้วกด "Enter"เข้าสู่  หากตัวเลือกนี้ไม่สามารถใช้งานได้ รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์และเริ่มการทำงานใหม่เพื่อเข้าสู่ส่วนต่อประสานนี้

 

วิธีการตั้งค่า BIOS ของเปิด VT สำหรับคอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค) Lenovo

 

วิธีการตั้งค่า BIOS ของเปิด VT สำหรับคอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค) Lenovo

 

3. เลือก "Security"—— กด "Virtualization" —— "Intel(R) Virtualization Technology"  และเปลี่ยน "Disabled" เป็น "Enabled"

 

วิธีการตั้งค่า BIOS ของเปิด VT สำหรับคอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค) Lenovo

 

วิธีการตั้งค่า BIOS ของเปิด VT สำหรับคอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค) Lenovo

 

วิธีการตั้งค่า BIOS ของเปิด VT สำหรับคอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค) Lenovo

 

4.กด "F10" เลือก Yes ในพรอมต์ป๊อปอัพ บันทึกการตั้งค่าและออกจากการตั้งค่า BIOS

 

บทเรียนที่เกี่ยวข้องกับ VT

วิธีการเปิด VT สำหรับโปรแกรมจำลอง

วิธีการตั้งค่า BIOS ของเปิด VT สำหรับคอมพิวเตอร์ DELL

วิธีการตั้งค่า BIOS ของเปิด VT สำหรับคอมพิวเตอร์ MSI

วิธีการตั้งค่า BIOS ของเปิด VT สำหรับคอมพิวเตอร์ Asus

วิธีการตั้งค่า BIOS ของเปิด VT สำหรับคอมพิวเตอร์ Gigabyte

วิธีการตั้งค่า BIOS ของเปิด VT สำหรับคอมพิวเตอร์ HP