ล่าสุดนี้โปรแกรม Avast Free Antivirus เพิ่มฟังก์ชันเปิดใช้งานฮาร์ดแวร์ช่วยมาส่งเสริมเวอร์ชวลไลเซชั่น ถ้าเราเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ โปรแกรมป้องกัยไวรัสจะใช้พื้นที่ VT จนทำให้โปรเเกรมจำลองแสดงว่าไม่ได้เปิด VT และจะกระตุกขึ้น

วิธีแก้ไขปัยหาจะมีดัวต่อไปนี้


1.คลิกเมนูที่อยู่มุมบนขวา

 

วิธีแก้ไขปัญหากระตุก/ค้างเนื่องจากโปรแกรมป้องกันไวรัส

 

2.เลือกตั้งค่า

 

วิธีแก้ไขปัญหากระตุก/ค้างเนื่องจากโปรแกรมป้องกันไวรัส

 

3.เลือก"การแก้ไขปัญหา" คลิกเพื่อไม่เลือก "เปิดใช้งานคุณลักษณะการจำลองโดยใช้ฮาร์ดแวร์เป็นตัวช่วย"

 

วิธีแก้ไขปัญหากระตุก/ค้างเนื่องจากโปรแกรมป้องกันไวรัส


4.สุดท้ายรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณ