เวอร์ชันล่าสุดของใช้เฟซบุ๊ค WhatsApp หรืออินสตาเเกรมจะไม่สามารถใช้งานได้บน  LDPlayer  แต่ผุ้ใช้บางคนอยากจะใช้

แอปพิเคชันเหล่านี้บน LDPlayer นี่คือวิธีการใช้ค่ะ  เราจะยกเฟซบุ๊คเป็นตัวอย่าง


เข้าไป LD Store ดาวน์โหลดเฟซบุ๊ค  ค้นหาเฟซบุ๊คที่ช่องค้นหาคำค้นแล้วดาวน์โหลด 

 

ใช้เฟซบุ๊ค WhatsApp หรืออินสตาเเกรมบน LDPlayer อย่างไร (ยกเฟซบุ๊คเป็นตัวอย่าง)

ใช้เฟซบุ๊ค WhatsApp หรืออินสตาเเกรมบน LDPlayer อย่างไร (ยกเฟซบุ๊คเป็นตัวอย่าง)


หมายเหตุ อย่าอัพเดตเฟซบุ๊คไปเวอร์ชันล่าสุด เพราะว่าเวอรืชันล่าสุดจะไม่สามารถใช้งานได้บนโปรเเกรมจำลอง