LDPlayer - คำถามที่พบบ่อย

ใช้เฟซบุ๊ค WhatsApp หรืออินสตาเเกรมบน LDPlayer อย่างไร (ยกเฟซบุ๊คเป็นตัวอย่าง)

เวอร์ชันล่าสุดของใช้เฟซบุ๊ค WhatsApp หรืออินสตาเเกรมจะไม่สามารถใช้งานได้บน  LDPlayer  แต่ผุ้ใช้บางคนอยากจะใช้

แอปพิเคชันเหล่านี้บน LDPlayer นี่คือวิธีการใช้ค่ะ  เราจะยกเฟซบุ๊คเป็นตัวอย่าง


เข้าไป LD Store ดาวน์โหลดเฟซบุ๊ค  ค้นหาเฟซบุ๊คที่ช่องค้นหาคำค้นแล้วดาวน์โหลด 

 

ใช้เฟซบุ๊ค WhatsApp หรืออินสตาเเกรมบน LDPlayer อย่างไร (ยกเฟซบุ๊คเป็นตัวอย่าง)

ใช้เฟซบุ๊ค WhatsApp หรืออินสตาเเกรมบน LDPlayer อย่างไร (ยกเฟซบุ๊คเป็นตัวอย่าง)


หมายเหตุ อย่าอัพเดตเฟซบุ๊คไปเวอร์ชันล่าสุด เพราะว่าเวอรืชันล่าสุดจะไม่สามารถใช้งานได้บนโปรเเกรมจำลอง