LDPlayer - คำถามที่พบบ่อย

เปลี่ยนหน้าจอแนวตั้งหรือแนวนอนของ LD Player ได้อย่างไร

1. คลิกการตั้งค่า 

 

เปลี่ยนหน้าจอแนวตั้งหรือแนวนอนของ LD Player ได้อย่างไร


2.คลิกการตั้งค่าชั้นสูง  สามารถเลือกแท็ลเล็ต (แนวนอน)หรือโทรศัพท์ (แนวตั้ง)ได้

 

เปลี่ยนหน้าจอแนวตั้งหรือแนวนอนของ LD Player ได้อย่างไรเปลี่ยนหน้าจอแนวตั้งหรือแนวนอนของ LD Player ได้อย่างไร


3.คลิกบันทึกการตั้งค่า  รีสตาร์ท LD Player

 

เปลี่ยนหน้าจอแนวตั้งหรือแนวนอนของ LD Player ได้อย่างไร