LDPlayer - คำถามที่พบบ่อย

บทนำของ Operation Recorder

ตัวบันทึกการทำงานสามารถบันทึกการกระทำ เช่นการสัมผัส การป้อนข้อความ การเพิ่มระดับเสียง และการสั่นไหว จากนั้นสามารถดำเนินการได้หนึ่งครั้งหรือมากกว่า

 

1. ตัวอย่างหนึ่ง:

 

บทนำของ Operation Recorder

 

2. คุณสามารถค้นหาคุณสมบัติเพิ่มเติมได้หลังจากกดปุ่ม "การตั้งค่าสคริปต์"

 

บทนำของ Operation Recorder