LDPlayer - คำถามที่พบบ่อย

เลื่อนเพื่อซูมเข้าซูมออกภาพเกมในเวลาเดียวกัน

บางเกมต้องกดสองนิ้วค้างไว้พร้อมกัน จากนั้นปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อซูมเข้และาซูมออกแผนที่ หรือกดค้างไว้ที่ทั้งสองด้านเพื่อซูมเข้าและถ่ายภาพ

 

LD Player รองรับการใช้งานปุ่มเมาส์ด้านข้าง และล้อเลื่อนของเมาส์ในการตั้งค่าคีย์ เกมส่วนใหญ่สามารถซูมเข้และาซูมออกได้โดยกดปุ่ม Ctrl + ล้อเลื่อนเมาส์ค้างไว้

 

วิธีที่ 1 : กดปุ่ม Ctrl + ล้อเลื่อนเมาส์ค้างเพื่อซูมเข้าหรือออก

วิธีที่ 2 : F4 เพื่อซูมเข้า F5 เพื่อซูมออก

วิธีที่ 3 : ปรับแต่งด้านหนึ่งเป็นปุ่มทิศทางและใช้เมาส์เพื่อดึงในทิศทางตรงกันข้าม

 

โดยทั่วไป วิธีแรกสามารถใช้เพื่อแก้ปัญหาได้ สำหรับการใช้งานปุ่มจำลองเพิ่มเติม คุณสามารถไปดูการสอนการตั้งค่าปุ่มเกมสำหรับ LD Player ให้เข้าใจ