ภายในโปรเเกรมมีฟังก์ชันตั้งขนาดดิสก์ด้วยตนเอง

 

 

 


การขยายตัวอัตโนมัติเมื่อพื้นที่ไม่เพียงพอ  พื้นที่ของโปรเเกรม(พื้นที่ของการ์ด SD)จะขยายใหญ่ขึ้นอย่างอัตโนมัติ  ใหญ่สูงสุดคือ 64 G ไม่ต้องซีเรียลเรื่องการติดตั้งเกมล้มเหลวเนื่องจากพื้นที่ไม่เพียงพออีก


ตั้งขนาดดิสก์ด้วยตนเอง  สามารถตั้งค่าพื้นที่ของโปรเเกรม ถ้าคุณตั้งเป็น 3 G  งั้นการใช้พื้นที่ของโปรเเกรมในคอมพิวเตอร์จะไม่เกิน 3 G

 

PS เมื่อสร้างโปรเเกรมใหม่ใน LDMultiPlayer เลือกโหมดดิสก์เล็กก็หมายถึง คุณได้สร้างโปรเเกรมใหม่ ซึ่งมีพื้นที่ 3 G ขึ้นมา