เมื่อก่อน ผู้ใข้บางคนอาจจะพบปัญหาสำหรับโหลดเกมใหม่ หรือเกมต้องการอัปเดท แต่ PlayStore แสดงว่า "อุปกรณ์ของคุณไม่รองรับการใช้งานกับรุ่นนี้" เราสนับสนุนโหลดเกมจาก LDStore แต่อาจจะบางทีอัปไฟล์เกมไม่ทันเกมอัปเดท ถ้าอย่างนั้นก็เล่นไม่ได้แล้วไม่สะดวก

 

โหลดเกมใหม่ หรือ เกมต้องการอัปเดท แต่ PlayStore แสดงโหลดไม่ได้อัปไม่ได้

 

ปัญหานี้ เวอร์ชั่น 4.0.50 กับ 3.113 แก้ได้แล้ว พูดถึงข้อนี้ อาจจะมีผู้ใช้สงสัยว่า ตอนนี้เราก็ใช้เวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว แต่ทำไมยังแสดงปัญหานี้นะคะ เพราะถ้าโหลดเวอร์ชั่นนี้ แล้วทับติดตั้ง จอที่เคยสร้างอยู่ก็ไม่ได้รับผลนี้ จึงต้องการสร้างจอใหม่

 

โหลดเกมใหม่ หรือ เกมต้องการอัปเดท แต่ PlayStore แสดงโหลดไม่ได้อัปไม่ได้

 

โหลดเกมใหม่ หรือ เกมต้องการอัปเดท แต่ PlayStore แสดงโหลดไม่ได้อัปไม่ได้