วิธีที่1: 【บริการของ Google Play หยุดทำงาน】 วิธีแก้ไขคือ อัพเดท LDPlayer เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 4.0.67 /3.124 ก็สามารถแก้ได้แล้วค่ะ

 

【บริการของ Google Play หยุดทำงานแล้ว】วิธีแก้ไขปัญหา|รีเซ็ตบริการของ Google เป็นเวอร์ชันเริ่มต้น

 

วิธีที่2:【บริการของ Google Play หยุดทำงาน】 วิธีแก้ไขคือ รีเซ็ตบริการ Google Play ค่ะ

 

【บริการของ Google Play หยุดทำงานแล้ว】วิธีแก้ไขปัญหา|รีเซ็ตบริการของ Google เป็นเวอร์ชันเริ่มต้น

 

1.  ในโปรแกรมจำลอง เปิด system apps แล้วเปิดหน้าการตั้งค่า 

 

【บริการของ Google Play หยุดทำงานแล้ว】วิธีแก้ไขปัญหา|รีเซ็ตบริการของ Google เป็นเวอร์ชันเริ่มต้น


2. คลิกที่แอปพลิเคชันและค้นหา Google Play Services 

 

【บริการของ Google Play หยุดทำงานแล้ว】วิธีแก้ไขปัญหา|รีเซ็ตบริการของ Google เป็นเวอร์ชันเริ่มต้น【บริการของ Google Play หยุดทำงานแล้ว】วิธีแก้ไขปัญหา|รีเซ็ตบริการของ Google เป็นเวอร์ชันเริ่มต้น


3. คลิกจุดสามจุดที่มุมบนขวาเพื่อถอนการติดตั้งการอัปเดต

 

【บริการของ Google Play หยุดทำงานแล้ว】วิธีแก้ไขปัญหา|รีเซ็ตบริการของ Google เป็นเวอร์ชันเริ่มต้น

【บริการของ Google Play หยุดทำงานแล้ว】วิธีแก้ไขปัญหา|รีเซ็ตบริการของ Google เป็นเวอร์ชันเริ่มต้น

【บริการของ Google Play หยุดทำงานแล้ว】วิธีแก้ไขปัญหา|รีเซ็ตบริการของ Google เป็นเวอร์ชันเริ่มต้น


4. ระบบแจ้งว่าจำเป็นต้องมีจัดการโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ดังที่แสดงด้านล่าง  คลิกจัดการโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์

 

【บริการของ Google Play หยุดทำงานแล้ว】วิธีแก้ไขปัญหา|รีเซ็ตบริการของ Google เป็นเวอร์ชันเริ่มต้น


5. คลิกเพื่อเข้าสู่หน้า [หาอุปกรณ์ของฉัน] และเลือกปิดใช้งานโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์นี้

 

【บริการของ Google Play หยุดทำงานแล้ว】วิธีแก้ไขปัญหา|รีเซ็ตบริการของ Google เป็นเวอร์ชันเริ่มต้น

【บริการของ Google Play หยุดทำงานแล้ว】วิธีแก้ไขปัญหา|รีเซ็ตบริการของ Google เป็นเวอร์ชันเริ่มต้น


6. คลิกปิดใช้งานแล้วเปิดใช้งานบริการ Google Play อีกครั้ง จะทำการรีเซ็ตบริการ Google Play ให้เสร็จสิ้นแล้วค่ะ

 

【บริการของ Google Play หยุดทำงานแล้ว】วิธีแก้ไขปัญหา|รีเซ็ตบริการของ Google เป็นเวอร์ชันเริ่มต้น

【บริการของ Google Play หยุดทำงานแล้ว】วิธีแก้ไขปัญหา|รีเซ็ตบริการของ Google เป็นเวอร์ชันเริ่มต้น