หลังจาก Google Store อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุด 21.9.19.21 แล้ว ทำให้โปรแกรมจะใช้ CPU สูงถึง 10- 20% และปัญหาสามารถแก้ไขได้โดยการกู้คืน Google Store เวอร์ชันที่ต่ำกว่าผ่านการดำเนินการข้างต้น ต่อไปเราแนะนำชั่นตอนให้

 

1. เข้า system apps แล้วกด การตั้งค่า

 

เปิดโปรแกรมใช้ CPU สูงหรือ ตามทำวิธีแนะนำช่วยแก้ปัญหา

 

2. คลิก แอปพลิเคชัน ในการตั้งค่า

 

เปิดโปรแกรมใช้ CPU สูงหรือ ตามทำวิธีแนะนำช่วยแก้ปัญหา

 

3. ค้นหา google play store แล้วคลิกเปิดเข้า

 

เปิดโปรแกรมใช้ CPU สูงหรือ ตามทำวิธีแนะนำช่วยแก้ปัญหา

 

4. แล้วกด ปิดใช้งาน ในข้อมูลแอป

 

เปิดโปรแกรมใช้ CPU สูงหรือ ตามทำวิธีแนะนำช่วยแก้ปัญหา

 

5. ถ้าขึ้นภาพแสดงว่า หากกคุณปิดใช้แอปนี้ แอปอื่นๆ อาจไม่ทำงานตามที่ควรจะเป็นอีกต่อไป เลือก ปิดใช้แอป

 

เปิดโปรแกรมใช้ CPU สูงหรือ ตามทำวิธีแนะนำช่วยแก้ปัญหา

 

6. แล้วขึ้นภาพอีกแสดงว่า แทนที่แอปนี้ด้วยเวอร์ชั่นเริ่มต้นไหม ระบบจะนำข้อมูทั้งหมดออก แล้วเลือก ตกลง

 

เปิดโปรแกรมใช้ CPU สูงหรือ ตามทำวิธีแนะนำช่วยแก้ปัญหา

 

7. สุดท้าย หลังจากแอปถอนไปใช้เวอร์ชั่นเริ่มต้น ก็กด เปิดใช้งาน ก็ได้แล้ว

 

เปิดโปรแกรมใช้ CPU สูงหรือ ตามทำวิธีแนะนำช่วยแก้ปัญหา

 

8. แล้วเข้า play store กดตามสีแดงตามภาพล่าง

 

เปิดโปรแกรมใช้ CPU สูงหรือ ทำตามวิธีแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้

 

9. แล้วกด  การตั้งค่า ของ play store

 

เปิดโปรแกรมใช้ CPU สูงหรือ ทำตามวิธีแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้

 

10. แล้วเลือก อัปเดตแอปโดยอัตโนมัติ ในการตั้งค่า

 

เปิดโปรแกรมใช้ CPU สูงหรือ ทำตามวิธีแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้

 

11. สุดท้ายเลือก อย่าอัปเดตแอปโดยอัตโนมัติ

 

เปิดโปรแกรมใช้ CPU สูงหรือ ทำตามวิธีแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้