ถ้าคุณเปิดโปรแรกมแต่เข้าไม่ได้ ขึ้นภาพปัญหา "Failed to load 4.0" แจ้งว่า "sorry,the player  encountered an error. Please try to repair. Failed to launch machine (LaunchMachineFailed)" กด "Try to repair" ก็เข้าได้ แต่ต้องทำอย่างนี้ทุกครั้ง ปัญหานี้ต้องแก้ยังไง ต่อไปจะแนะนำให้

 

วิธีแก้ปัญหา Failed to load 4.0

 

วิธีแก้ปัญหา Failed to load 4.0

 

1.เลือกภาพ logo จากคอม กดเมาส์ขวา เลือก "คุณสมบัติ"

2.ถ้าขึ้นภาพ "คุณสมบัติของ LDPlayer4"  กด "ความเข้ากันได้" แล้วคลิกถูก "เรียกใช้โปรแกรมนี้ในฐานะผู้ดูแล"

 

วิธีแก้ปัญหา Failed to load 4.0

 

3.สุดท้าย กด "ตกลง" หรือ "นำไปใช้" เปิดโปรแกรมอีกครั้งก็เข้าได้ตรงๆ ปัญหาหายไปแล้ว